Værdigrundlag

for Palpation.dk

I Palpation.dk er nøglebegrebet “at hjælpe mennesker”

 “At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.”

Søren Kierkegaard

For den daglige praksis betyder det, at når jeg som behandler møder et menneske med smertefulde fødder, så er det klogt at starte med at accepterer og anerkende, at smerter i fødderne er ubehagelig og givetvis hæmmer aktiviteten i hverdagen. Først nu er det muligt at skabe smertefrie fødder. 

Grundværdien “at hjælpe mennesker” gælder også, når jeg holder kurser for andre behandlere. Her handler det om at accepterer og forstå den tilgang til behandling, som er den enkelte behandlers udgangspunkt. 

Vision for Palpation.dk

Palpation.dk er en aktør i sundhedsbranchen med udspring i det danske marked, hvor kompetencerne har fokus på bevægeapparatet – og hvor værdien skabes ved at hjælpe mennesker så nær det sted, hvor livet leves med overskud af energi fra en krop som fungerer. En værdi som skabes direkte i kontakten mellem mig som behandlerkompetence og de mennesker som har brug for hjælp, eller indirekte ved at øge kapaciteten hos andre behandlerkompetencer som hjælper mennesker.

Christian van Deurs

Palpation.dk

CVR. 25979427
Christian van Deurs, Fysioterapeut
T. 2834 1409 – christian@palpation.dk

Handelsbetingelser   Persondata

Klinik- og kursusadresse

Gymnastikhuset på Tåsinge

Vornæs Skovvej 14, 5700 Svendborg

Telefon 6254 1907    kontakt@gymnastikhuset.net   www.gymnastikhuset.net

Har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Christian

Telefon 2834 1409 – christian@palpation.dk

Nyt fra palpation.dk

Få tre ekstra videoer fra online kurset - tilmeld dig nyt fra Palpation.dk

Du er nu tilmeldt!