Gigalaser behandling

fremmer kroppens helingsprocesser

Gigalaser behandling kan hjælpe din krop til en hurtigere heling. Med laserbehandlingen understøtte kroppens arbejde på at blive klar igen med masser af energi til helingsprocessen. Normalt behandlingsforløb er to Gigalaser behandlinger om ugen i tre uger for at opnå bedring i belastede celler. Nogle er heldige med korte forløb, som dem der er vist i videoer med Gigalaser erfaring. Længere nede på denne side finder svar på en masse af de spørgsmål, som ofte bliver stillet ved behandling med Gigalaser. 

Book tid Gigalaser behandling i Gymnastikhuset

Ring 6254 1907

Gigalaser – erfaringer fra dem som behandles

Podagra og Gigalaser

Ingers erfaringer

Hælspore og Gigalaser

Katjas erfaring

Gigt i fingrene og Gigalaser

Lailas erfaring

Hvad gør lyset

i en Gigalaser 

Når laserlyset fra Gigalaseren trænger ind i kroppens celler, skaber det en øget koncentration af molekylet ATP. Dette molekyle har en nøglefunktion i alle kroppens tre milliarder celler. Når ATP molekylet spaltes, frigives kemisk bundet energi.

Denne energi bruges til at drive cellernes mange biokemiske processer. For en normal, velfungerende celle er der tilstrækkeligt med ATP, og laserlyset vil derfor ikke give dig nogen gavn. Dette er ikke tilfældet med belastede celler. Her vil mangel på ATP danne en flaskehals for helingsprocesserne. Denne tilstand er kendetegnet ved de allerfleste helingsprocesser, og derfor kan laserlyset hjælpe kroppen i rigtig mange sammenhænge.

Gigalaser behandling øger mængden af energi i kroppens celler

Spørgsmål & Svar

Hvad er laserlys?

Laserlys skabes ved at stille to spejle præcist op overfor hinanden. Når lys nu sendes ind mellem spejlene vil én bølgelængde af lyset begynder at spejle sig mellem de to spejle. Lysets natur gør, at lyspartiklerne kommer ind i fælles rytme. Ved at slibe lidt på det ene spejl vil en del af lyspartiklerne trænge igennem, og komme ud på den anden side som en lysstråle. Denne lysstråler er med fagord karakteristisk ved at være monokrom, kohærent og parallel.

Lysets betydning for vand og energien i vores celler?

Dr. Gerald Pollack fortæller i denne TEDx, hvordan vand, celler og liv  påvirkes af lys. En ny tilgang til forståelse af lys og vand, som kan give en forklaring på en række effekter ved terapeutisk laserlys. 

Hvad er en Gigalaser?

En Gigalaser består af 36 laserprober, som udsender terapeutisk laserlys. Det giver mulighed for behandling af et stort område. Behandlingen med laserlyset kan kombineres med infrarødt lys, som i Gigalaseren er placeret ved siden af laserproberne. I Gigalaseren kan dosis styres ved at justerer behandlingstiden. Tekniske data om Gigalaser er beskrevet i en af andre bokse med spørgsmål og svar.

Hvad sker der i cellerne ved stimulering af laserlyset fra en Gigalaser?

Når laserlyset fra en Gigalaser når ind i cellenernes mitochondria stimuleres produktionen af det energirige molekyle ATP. Herefter vil ATP vandre ud af mitochondria og flyde rundt inde i cellen. Den øgede koncentration af ATP i cellen kan nu bruges til at fremme helingsprocesserne. Som metafor kan bruges, at når du tilføre ekstra benzin til motoren i en bil, så køre den hurtigere. Det samme sker i celle, hvor helingsprocesserne kan forløbe hurtigere fordi de ikke bliver begrænset i mangel på det energirige molekyle ATP.

Hvad er ATP og mitochondria?

Navnet ATP er en forkortelse for Adenosin Tri-Phosphat. Navnet fortæller at der er bundet tre (=Tri) fosfor til molekylet Adenosin. Biokemisk kræver det energi at få disse fosfor til at indgå en binding, og når bindingerne på et tidspunkt brydes vil denne energi frigives og kan overføres til at drive alle mulige andre biokemiske processer i cellen.

Spaltningen af fosfor fra ATP kan ske to gange. Efter første spaltning er der to fosfor bindinger tilbage og derfor kaldes molekylet ADP. I lang udgave Adenosin Di-Phosphat (D står for Di, som på latin betyder to). Efter næste spaltning vil der være én fosforbinding tilbage og molekylet kaldes nu AMP – eller i lang udgave Adenosin Mono-Phosphat (Mono betyder én).

Herefter skal Adenosin “genoplades” med nye fosforbindinger og det sker i cellens mitochondria. Selvom jeg bruger ental, så er forholdene at der er mellem 200 og 20.000 mitochondria i hver celle. Dette afhænger af hvilke celle i kroppen vi undersøger. I en normal krop er der ca. 3 millioner celler. Så der er tale om rigtig mange mitochondria i en krop. Selve mitochondria er biologisk set en bakterie, som engang i urtidens suppe vandrede ind i cellen til gang for begge. Der har den så befundet sig lige siden og i dag kaldes den ikke mere en bakterie.

Genopladningen sker ved at brug ilt (det er derfor du hele tiden trækker vejret ) og energi fra energirige bindinger fra maden (det er derfor du bliver sulten). Nu bliver fosfor bundet til adenosin og bliver først til ADP og med en til fosforbinden til ATP. Vupti sendes ATP ud af mitochondria og ud i resten af cellen. Møder ATP en kemisk reaktion, som har brug for energi for at forløbe. Så bliver ATP spaltet og ringen er sluttet.

For at forstå at mad kan indeholde energirige bindinger skal vi tænke, at solen stråler ned på jorden og planterne kan udnytte solenergien i fotosyntesen til at skabe orden i en række molekyler. Hermed kommer bindingerne til at bære energi. Det er dem vi spiser i form af grøntsager og via tarmsystem og blodbaner får ført hen til de enkelte celler i kroppen.

For dyr og mennesker er mitochondria og ATP en helt basal funktion, som fungere så længe vi lever. Når cellerne i kroppen bliver beskadiget starter processerne med at reparere cellerne. Dette kræver forhøjet mængde ATP, hvilket kan være svært når cellens kapacitet e blevet begrænset pga. beskadigelsen.

Er der risiko for øjenskader ved Gigalaserbehandling?

Du har givetvis fået at vide, at det ikke er sundt at kigge direkte ind i en laserstråle. Det hænger sammen med, at linsen i øjet fokusere lyset på nethinden bag øjet. Da laserlyset er velordnet og parallelt vil det fokuserede lys ramme ganske få sanseceller med en meget høj energi. Det kan simpelthen skade sansecellerne, så de bliver forbrændt og ikke mere kan fungere. Da sanseceller i øjet ikke er noget du blot kan udskifte, så er der god mening i ikke at kigge direkte ind i en laserstråle.

Reduktion af risikoen for øjenskade
For at eliminere risikoen for øjenskade er der både i Gigalaseren og alle laserpenne fra Powermedic indsat en linse foran laserproben (der hvor lyset kommer ud). Linsen fokusere lyset ca. 1 ½ cm. foran laserproben. Herefter vil lyset begynde at sprede sig. Lyset er dermed stadig velordnet og monokromt, men det er ikke mere parallelt. Dermed er risikoen for øjenskade stærkt reduceret (så længe du ikke holder laserproben tæt op foran øjet). Denne reducering finder du ikke i mange andre lasertyper, så her gælder stadig “lad være med at kigge ind i lyset fra en laserstråle”.

Hvordan beregnes dosis af terapeutisk laserlys i en Gigalaser?

Den helt enkle måde at udregne dosis af laserlys er formlen

Dosis = intensitet x behandlingstid

Så med en enkelt laserprobe på 500 mW, som holdes i kontakt med huden i 200 sekunder opnås en dosis på 

Dosis = 500 mW x 200 sek = 0,5 W x 200 sek = 100 J

(Watt x Sekund kaldes i fysikkens verdens for Joule)

I en Gigalaser er der 36 laserprober, så den samlede dosis tilført kroppen er 36 x dosis af en enkelt laserprobe

Er der kontraindikationer på behandling med Gigalaser?

Absolutte kontraindikationer

Ja, der er fire absolutte kontraindikationer på brug af terapeutisk laserlys. Det er følgende fire tilstande:

 • Laserlys på maven af gravide kvinder. Guldklumpen inden i maven har sit eget udviklingsprogram og dette skal ikke forstyrres med laserlys. Vær opmærksom på at laserlys til gengæld bruges som fertilitetsbehandling – altså inden der dukker en guldklump op inde i maven.
 • Laserlys på cancer. Der er ikke videnskabelig afklaring på om det er en fordel eller en ulempe for kroppen at modtage behandling med terapeutisk laserlys, så her bruges ikke terapeutisk laserlys. Vær opmærksom på at lyset fra Gigalaser ikke har en bølgelængde, som kan forårsage cancer – dermed kan du heller ikke blive solbrændt ved at kroppen får laserlys fra Gigalaser.
 • Laserlys til personer med epilepsi. Laserlyset i en Gigalaser er pulserende, hvilke vil sige at det lyser ½ sekund og er derefter slukket ½ sekund. Pulserende lys er kendt for at kunne udløse epilepsi, så derfor bruges ikke Gigalaser til personer med epilepsi.
 • Laserlys over hjertet hos personer med hjerteproblemer. En af effekterne ved terapeutisk laserlys er, at blodkarrene udvider sig og dermed skaber en ændring i blodtrykket. Dette påvirker selvfølgelig hjertet, som skal kompenserer ved at pumpe mere blod rundt. Så laserlys bruges ikke over hjertet på personer med hjerteproblemer.

Relative kontraindikationer

Så er der et par relative kontraindikationer, hvor det er uhensigtsmæssigt men ikke har den store sundhedsfare:

 • Laserlys på sort, som sorte modermærker og tatoveringer. En solfanger er sort fordi farven sort er god til at omforme lys til varme. Laserlys er velordnet energi og der skal ikke mange sekunders laserlys til at varme en mørk tatovering op til det føles ubehageligt. Ved små sorte pletter på huden kan der holdes afstand til huden, så lyset bliver mindre koncentreret eller med en laserpen kan der laves en strygebevægelse hen over området, så varmen ikke opsamles på et punkt.
Har laserbehandling med Gigalaser bivirkninger?

Ved akutte skader opstår der ikke behandlingsuro efter laserbehandling. Dette kan der godt opstå ved laserbehandling på kroniske tilstande. Ofte vil denne behandlinguro varer i 1 til  2 døgn, og derefter vil kroppen ofte opnå en bedring i forhold til før behandlingen. I et forløb med Gigalaserbehandling, hvor der opstår behandlingsuro er det hensigtsmæssigt at reducerer dosis af laserlyset i de enkelte behandlinger.

Kan laserlys fra en Gigalaser udløse hudkræft?

Nej, lysets bølgelængde i en gigalaser ligger udenfor de bølgelængder som virker aggressivt i forhold til DNA skader på kroppens celler. Når du bruger solcreme er der for at beskytte dig mod UVA og UVB stråler fra solen, som ligger i et andet del af lyset spectra. Gigalaser bruger andre bølgelængder, så ingen risiko for at udløse cancer ved brug af laserlys fra en Gigalaser.

Hvordan doseres terapeutisk laserlys i en Gigalaser?

I klinisk praksis bruges ofte 2 behandlinger med Gigalaser om ugen i et par uger til at ønskede resultat er nået. Det er i høj grad en praktisk afvejning mellem at opnå effekt på den ene side og ulempen ved at det koster tid, energi, penge … at komme til behandling med Gigalaser.

Gigalasersen har 36 laserprober som udsender terapeutisk laserlys og dermed kan behandles et stort område. Typisk vil behandlingstiden ligge fra 7 til 23 minutter. I tillæg til det terapeutiske laserlys kan LED lys tændes og bruges i behandlingen.

De tekniske data i Gigalaser er:

Hvad er de tekniske data i en Gigalaser?

GigaLaser opfylder myndighedernes krav til terapeutiske lasere og er CE certificeret til at behandle.

De tekniske specifikationer i Gigalaser: 

 • Laser klasse 3B
 • Behandlingsområde, total 500 cm2
 • Laser bølgelængde 808 nm
 • Laser udgangseffekt, total 18000 mW
 • Rødt lys bølgelængde 660 nm
 • Rødt lys udgangseffekt 9000 mW
 • Blåt lys bølgelængde 405 nm
 • Blåt lys udgangseffekt 9000 mW
 • Behandlingsprogrammer 6
 • Højde 145 cm
 • Bredde 70 cm
 • Dybde 57 cm
 • Vægt 70 kg
Spørgsmål om evidens og laserbehandling

Er du på jagt efter videnskabelig evidens indenfor et bestemt område af laserterapi, så prøv at google “Google Scholar”. Det er googles værktøj til at søge i videnskabeligt litteratur. Du kan starte med at bruge søgeordene “low level laser therapy” + dit specifikke søgeord.

Gigalaser og specifikke skader og sygdomme

Gigalaser og forkølelsessår

Forkølelsessår – kaldet herpes – er en virus, som rammer nerven ned til læberne. Den har som alt andet biologisk liv en mission med at være med hele vejen gennem evolutionens kringlede spil. Det betyder, at når kroppen har det godt, så går viruset i dvale. Omvendt når kroppen er stresset vil viruset komme i udbrud. Som metafor kan bruges rotterne ombord på et skib. Så længe skibet ligger godt på vandet gemmer rotterne sig i bunden af skibet, men når skibet er ved at synke søger rotterne overbord i håb om at finde et nyt og mere sødygtigt skib. I forhold til terapeutisk laserlys, så er strategien at få cellernes energiniveau til at øges i form af en højere ATP koncentration. Det opfatter viruset som en rask krop, og dermed går viruset hurtigere i dvale. Behandlingsmæssigt gives laserlyset i det øjeblik der er tegn på et udbrud af forkølelsessår og normalt vil der gå længere tid inden næste udbrud.

Gigalaser og modic

Modic er en anaerob bakterie, som sætter sig i ryggensøjlens knogler og nedbryder knoglernes struktur med stærke smerter til følge. Tilstanden diagnosticeres ved MR scanning og behandlingen på nuværende tidspunkt er antibiotika behandling med høj dosis i lang tid kombineret med laserbehandling. I Danmark er det Modic klinikken i  Odense der har den absolutte spidskompetence indenfor viden om Modic. 

Gigalaser og fertilitet

Gigalaser bruges af en række fysioterapeuter til at fremme fertilitet hos kvinder og mænd. Laserbehandling kombineres ofte med holdningskorrektion og manuel arvævsmobilisering. I bogen “Fertilitet & Fysioterapi” af Anne Marie Jensen og på websitet “sund fertilitet” kan du læse mere om emnet. En anden fysioterapeut som arbejder med fertilitetsbehandling er Micha Grøn i Charlottenlund, hvor hver fjerde bliver gravid efter et behandlingsforløb.

Gigalaser – spørgsmål om Gigalaser?

Send dit spørgsmål - så vil jeg forsøge at besvare det

7 + 10 =

Enkel og effektiv behandling med den velfungerende krop som målet

Nyt fra palpation.dk

Få tre ekstra videoer fra online kurset - tilmeld dig nyt fra Palpation.dk

Du er nu tilmeldt!