OM PALPATION.DK

og Christian van Deurs

Om fysioterapeut

Christian van Deurs

Christian har mange års erfaring med behandling og træning. En erfaring opbygget på klinisk iagttagelser og ræsonnering, kombineret med tilegnelse af en række manuelle behandlingskoncepter. Han står bag onlinekurset på palpation.dk, hvor der ligger mere end 75 instruktionsvideoer.
I sin praksis har Christian udviklet nye teknikker inspireret af en række koncepter som Strain-CounterStrain, Clinical Kinesiology, Muscle Energy Technique (MET), Osteopatisk manipulationer og Primal Reflex Release Technique (PRRT).

Vision

Palpation.dk er en aktør i sundhedsbranchen med udspring i det danske marked, hvor kompetencerne har fokus på bevægeapparatet – og hvor værdien skabes ved at hjælpe mennesker så nær det sted, hvor livet leves med overskud af energi fra en krop som fungerer. En værdi som skabes direkte i kontakten mellem mig som behandlerkompetence og de mennesker som har brug for hjælp, eller indirekte ved at øge kapaciteten hos andre behandlerkompetencer som hjælper mennesker.

Værdiggrundlag

Nøglebegrebet “at hjælpe mennesker” er værdigrundlaget både i daglig praksis og kursusaktivteterne i Palpation.dk. Dette værdigrundlag er flot beskrevet af Søren Kierkegaard, men langt sværere at udføre i praksis.

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.”

Søren Kierkegaard

Palpation.dk

CVR-nr. 2597 9427
Christian van Deurs, Fysioterapeut
Telefon 2834 1409 – christian@palpation.dk

Handelsbetingelser   Persondata

KURSUS & KLINIKADRESSE

Rolf Krakes Vej 28, Thurø

5700 Svendborg

Har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Christian

Mobil 2834 1409

christian@palpation.dk

Enkel og effektiv behandling med den velfungerende krop som målet

Nyt fra palpation.dk

Få tre ekstra videoer fra online kurset - tilmeld dig nyt fra Palpation.dk

Du er nu tilmeldt!