Nyt fra palpation.dk

- et bedre liv uden smerter.
* = Obligatorisk felt
Vision, mission og værdigrundlag 2017-03-15T13:10:37+00:00

Vision i Palpation.dk

Palpation.dk er en aktør i sundhedsbranchen med udspring i det danske marked, hvor kompetencerne har fokus på bevægeapparatet –  og hvor værdien skabes ved at hjælpe mennesker så nær det sted,  hvor livet leves med overskud af energi fra en krop som fungerer. En værdi som skabes direkte i kontakten mellem kompetencer og mennesker, eller indirekte ved at øge kapaciteten hos kompetencer som hjælper mennesker.

***

Mission i Palpation.dk

I 2016 har Palpation.dk to missioner:

  • Fastholde omsætning og aktivitetsniveau i den direkte kontakt med bruger i sundhedsordningerne og i Gymnastikhuset.
  • Opbygge en digital kommunikationsplatform med et online kursus bestående af minimum 30 videoklip med dansk tale, og hvor 1.000 er tilmeldt nyhedsbrevet og 100 har købt medlemskab.

***

Værdigrundlag i Palpation.dk

I visionen for Palpation.dk er nøglebegrebet “at hjælpe mennesker”. Dette gør begrebet til en grundværdi, som fordre klarhed og tydelighed om begrebet værdi.

At hjælpe mennesker – Søren Kierkegaard

I Palpation.dk skal nøglebegrebet “at hjælpe mennesker” forstås ud fra Søren Kierkegaard beskrivelse:

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.”

For den daglige praksis betyder det, at når du som kompetence møder et menneske med smertefulde fødder, er det klogt at starte med at anerkende, at smerter i fødderne er ubehagelig og givetvis hæmmer aktiviteten i hverdagen. Først nu  kan vi snakke om mulighederne for at skabe smertefrie føddder. I denne snak er forventningerne meget vigtige for det er her kan det gå galt. For kompetence ligger et ønske om “at føre et Menneske hen til et bestemt Sted” som i visionen af Palpation.dk er “så nær det sted,  hvor livet leves med overskud af energi fra en krop som fungerer”. Men hvis den som hjælpes mister sin identitet som patient og sociale tilhørsforhold er det ikke sikkert at smertefrie fødder er det rigtige “sted”.

Ikke voldelig kommunikation – Girafsprog

Et ønske og grundværdi i det “at hjælpe mennesker” ligger i, at skabe en kommunikation med varme, tryghed og tillid. En kommunikation som er kendetegnet ved fravær af konflikt. For at opnå dette støtter Palpation.dk sig op ad Marshall Rosenberg princip om “ikke voldelig kommunikation” – også kaldet “girafsprog”.

I enkle beskrivelse bygges kommunikationen på fire dele. Først tager kommunikationen udgangspunkt i en aktuel handling. Derefter kommunikeres de uønskede følelser som den konkrete handlinger afføder. Tredje del handler om, at kommunikere de følelser, som ønskes i stedet. Endelig afsluttes med en anmodning om de handlinger, der kan udløse de ønskede følelser.  Kommunikationen kan således beskrives med handling (uønsket) – følelser (uønsket) – følelser (ønsket) – handling (ønsket).

***