Nyt fra palpation.dk

- et bedre liv uden smerter.
* = Obligatorisk felt
Sundhedsordning 2017-03-15T13:10:46+00:00

Sundhedsordning med fysioterapi på arbejdspladsen

Normalt har de fleste virksomheder en stor gruppe velfungerende medarbejdere, der ikke er belastet af skader og skavanker som ondt i ryggen og andet. Men … i de fleste virksomheder vil der også være medarbejdere, hvor smerter og nedsat kapacitet i bevægeapparatet forhindrer medarbejderen i at arbejde optimalt. Eksempelvis kan ganske almindelig spændingshovedpine forringe kvaliteten af arbejdet, og medarbejderen vil lettere blive irriteret på kollegaer.

 

Ved at komme regelmæssigt i virksomheden kan jeg som fysioterapeut følge medarbejderne både forebyggende og behandlende. Målet vil ofte være en velfungerende krop og dermed skulle det gerne reducere mængden af sygedage. Samtidig mindskes en række uhensigtsmæssige måder at bruge kroppen på. Begge dele er til glæde for både medarbejdere og virksomheden.

***

 

Rammerne for sundhedsordingen med fysioterapi

 • For at skabe en god struktur fastsættes en række datoer for ½ eller 1 hel år af gangen.
 • Det typiske behov hos virksomhederne er 1 til 2 gange om måneden.
 • På de aftalte datoer kommer jeg ud til virksomheden med min briks og behandler medarbejderne.
 • Rent praktisk stiller virksomheden et lokale til rådighed i det tidsrum jeg behandler medarbejderne.
 • Kontakten mellem mig og virksomheden går via en kontaktperson i virksomheden.
 • Kontaktpersonen koordinerer internt i virksomheden listen med de medarbejdere, som ønsker behandling.
 • Typisk varer en behandling ½ time, hvilket svarer til to medarbejdere pr. time.
 • Rækkefølgen af behandlingerne er fleksibel, så sundhedsordningen tilpasser sig rytmen på arbejdspladsen.

***

Ydelserne i sundhedsordningen med fysioterapi

 • Massage: For en travl medarbejder kan en massage give et afkoblingsrum i hverdagen, som resulterer i fornyet energi.
 • Behandling med manuelle teknikker: Almindelige kontormyoser er nemme at løsne med de rigtige teknikker. Jeg bruger de principper, der er vist i online kurset.
 • Instruktion i øvelser: Effekten af en behandling bliver langt bedre, hvis det følges op med øvelser. Her gælder det om at udvælge de øvelser, som vil give mest gavn.
 • Sparring på arbejdsstillinger: Ønsker medarbejderen sparring, kan vi sammen gennemgå arbejdspladsens indretning. Ofte kan små justeringer som ændret placering af skrivebordslampe, skærmens hældning og højde betyde, at den daglige belastning reduceres.
 • Coaching: I behandlingenssammenhæng dukker der til tider problemer op som medarbejderen tumler med enten på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen. Her kan jeg give sparring til at komme videre mod en løsning.
 • Optimering af sportsaktiviteter: Rigtig mange medarbejdere gør selv en indsats i fritiden for at holde kroppen i god form. Denne indsats smitter som regel af i det arbejde, som medarbejderen udfører i dagligdagen. Der ligger derfor en gevinst i at jeg som fysioterapeut kan læse bevægemønsteret hos dem jeg behandler og give dem sparring på, hvordan de optimerer brugen af deres krop i sportsaktiviteten. Det kan eksempelvis være en medarbejder, der dyrker motionsløb, hvor jeg giver sparring på medarbejderens løbestil.
 • Træning: Kan jeg se, at medarbejderen har vigtige muskelgrupper, der er svagere end de krav der stilles til musklerne i hverdagen, så kan jeg træne medarbejderen specifikt i stillingere, der målrettet udfordrer de svage muskelfibre.

***

Priser

På de fastlagte datoer for virsomhedsfysioterapi fakturerer jeg hver gang 2 timer á 475 kr. plus den tid der er behov for udover de 2 timer (momsfri ydelse). Ved brug for akut behandling fakturerer jeg 500 kr. Det kan eksemplevis være en medarbejder, som har fået akut lændehold og dermed midlertidigt er sat ud af spil. Ved aflysning af behandlingsdag mindre end to dage før aftalt behandlingsdag fakturer jeg 475 kr. Faktura fremsendes pr. mail eller via EAN nummer.

***

Hør mere om en sundhedsordning med fysioterapi

Kontakt Fysioterapeut Christian van Deurs på mobil 2834 1409 eller christian@palpation.dk for at få et tilbud til din arbejdsplads.

Fysioterapeut Christian van Deurs
Fysioterapeut Christian van Deurs
Mobil 2834 1409