Nyt fra palpation.dk

- et bedre liv uden smerter.
* = Obligatorisk felt
Gigalaser og terapeutisk laserlys 2017-10-11T14:40:15+00:00

Laserbehandling med Gigalaser

Book tid til laserbehandling

Telefon 6254 1907

Gymnastikhuset på Tåsinge

eller

Terapeutisk laserlys øger mængden af ATP i belastede celler

Terapeutisk laserlys bruges når cellerne i kroppen er belastet og du ønsker mere kapacitet i dem. Virkningen af det terapeutisk laserlys skabes ved at lyset øger mængden af molekylet ATP i cellerne.

ATP er cellernes energimolekyle og som er med til at drive de biokemiske processer. Set som metafor kan ATP opfattes som benzinen, der får motoren til at arbejde. For at forstå mekanismen i cellerne bedre er det relevant at forstå samspillet mellem ATP og mitochondria.

Lidt om ATP og mitochondria

Navnet ATP er en forkortelse for Adenosin Tri-Phosphat. Navnet fortæller at der er bundet tre (=Tri) fosfor til molekylet Adenosin. Biokemisk kræver det energi at få disse fosfor til at indgå en binding, og når bindingerne på et tidspunkt brydes vil denne energi overføres til at drive alle mulige andre biokemiske processer i cellen.

Spaltningen af fosfor fra ATP kan ske to gange. Efter første spaltning er der to fosfor bindinger tilbage og derfor kaldes molekylet ADP. I lang udgave Adenosin Di-Phosphat (D står for Di, som på latin betyder to). Efter næste spaltning vil der være én fosforbinding  tilbage og molekylet kaldes nu AMP – eller i lang udgave Adenosin Mono-Phosphat (Mono betyder én).

Efter skal Adenosin “genoplades” med nye fosforbindinger og det sker i cellens mitochondria. Selvom jeg bruger ental, så er forholdene at der er mellem 200 og 20.000 mitochondria i hver celle. Dette afhænger af hvilke celle i kroppen vi undersøger. I en normal krop er der ca. 3 millioner celler. Så der er tale om rigtig mange mitochondria i en krop. Selve mitochondria er biologisk set en bakterie, som engang i urtidens suppe vandrede ind i cellen til gang for begge. Der har den så befundet sig lige siden og i dag kaldes den ikke mere en bakterie.

Genopladningen sker ved at brug ilt (det er derfor du hele tiden trækker vejret 😉 ) og energi fra energirige bindinger fra maden (det er derfor du bliver sulten). Nu bliver fosfor bundet til adenosin og bliver først til ADP og med en til fosforbinden til ATP. Vupti sendes ATP ud af mitochondria og ud i resten af cellen. Møder ATP en kemisk reaktion, som har brug for energi for at forløbe. Så bliver ATP spaltet og ringen er sluttet.

For at forstå at mad kan indeholde energirige bindinger skal vi tænke, at solen stråler ned på jorden og planterne kan udnytte solenergien i fotosyntesen til at skabe orden i en række molekyler.  Hermed kommer bindingerne til at bære energi. Det er dem vi spiser i form af grøntsager og via tarmsystem og blodbaner får ført hen til de enkelte celler i kroppen.

For dyr og mennesker er mitochondria og ATP en helt basal funktion, som fungere så længe vi lever. Når cellerne i kroppen bliver beskadiget starter processerne med at reparere cellerne. Dette kræver forhøjet mængde ATP, hvilket kan være svært når cellens kapacitet e blevet begrænset pga. beskadigelsen.

Det er her terapeutisk laserlys for sin relevans. For når stimulerer beskadigede celler med laserlys øges mængden af ATP i cellerne og dermed er energiniveauet i cellerne ikke en begrænsende faktor. Det er ud fra denne iagttagelse, at udtrykket “Terapeutisk laserlys accelerer helingen” er opstået. For at forstå terapeutisk laserlys er det relevant at vide lidt om lys, laserlys og terapeutisk laserlys. Så lad os prøve at forstå disse begreber.

Nysgerrig efter mere viden om Gigalaser?

Tjek følgende link!

Gigalaser og fertilitetsbehandling
Find nærmeste Gigalaser

Hvad er laserlys?

Lys er energi, der fysisk kan beskrives enten som en bølge eller som en partikel. For at skabe laserlys skal lys sendes ind imellem to spejle, som har front mod hinanden. Nu vil lyset spejle sig selv og opnå tre karaktertræk.

Laserlys har kun en farve = karaktertræk 1

Lysets natur gør at det kun er lys, som har en ren bølgelængde forhold til afstanden mellem spejlene, som bliver reflekteret. Lys med alle andre bølgelængder bliver ikke ved med at spejles, men afbøjer i alle mulige retninger. Da lysets farve er koblet til bølgelængden betyder det at der i laserlys kun er en farve i lyset. På fagsprog bruges ordet monokromt, når der kun er tale om en farve lys. For at optimere laserlyset placeres spejlene i en ampul med en ensartet gas.

Laserlys er velordnet = karaktertræk 2

Lysets natur har også en anden spændende virkning på lyset mellem spejlene. Opfatter vi lyset som partikler, så vil lyspartikler kommer i rytme og alle partikler ramme spejlene samtidigt. Det er det der på fagsprog kaldes kohærens. Denne velordenhed af energien i lyset kan sammenlignes med energien i bølger, som slår ind på stranden. Er energien i bølgen velordnet (kohærent), så vil den rulle ind i en lang bred bølge, som kan rive benene væk under dig. Er energien kaotisk vil du se små, krappe bølger. Det er i begge tilfælde vand, men energien i vandet opføre sig forskelligt.

Laserlys er parallelt = karaktertræk 3

Lysets natur mellem spejlene har en tredje interessant egenskab. Det lys som spejles mellem spejlene er parallelt. Lidt logisk kan man sige, at hvis spejlene ikke er parallel vil lyset blive afbøjet i alle mulige retninger.

Opsummeret har laserlys altså tre karaktertræk

  • Det er monokromt (kun en farve i lyset)

  • Det er kohærent (velordnet energi)

  • Det er parallelt

Lyset i en laserstråle

Så længe lyset kun spejler sig mellem spejlene er det ikke så nyttigt, så for at få laserlyset ud bliver bagsiden af det ene spejl slebet. Dermed kan laserlyset trænge igennem spejlet i en monokrom, kohærent, parallel lysstråle.

Intensiteten af laserstrålen afhænger af, hvor meget lys vi sender ind mellem spejlene. En laserstråle med lav intensitet finder du i en pointer til foredrag, mens der i industrien bruges laserlys til at skære i metalplader.

Laserlys og risiko for øjenskader

Du har givetvis fået at vide, at det ikke er sundt at kigge direkte ind i en laserstråle. Det hænger sammen med, at linsen i øjet fokusere lyset på nethinden bag øjet. Da laserlyset er velordnet og parallelt vil det fokuserede lys ramme ganske få sanseceller med en meget høj energi. Det kan simpelthen skade sansecellerne, så de ikke mere kan fungere. Da sanseceller i øjet ikke er noget du blot kan udskifte, så er der god mening i ikke at kigge direkte ind i en laserstråle.

Eliminering af risikoen for øjenskade fra laserlys af en Gigalaser og tripellaser

For at eliminere risikoen for øjenskade er der i en gigalaser og i laserpenne fra powermedic indsat en linse foran laserproben (der hvor lyset kommer ud). Linsen fokusere lyset ca. 1 ½ cm. foran laserproben. Herefter vil lyset begynde at sprede sig. Lyset er dermed stadig velordnet og monokromt, men det er ikke mere parallelt. Dermed er risikoen for øjenskade elimineret. Denne eliminering finder du ikke i mange andre lasertyper, så her gælder stadig “lad være med at kigge ind i lyset fra en laserstråle”.

Gigalaser behandler stive, smertefulde led med god effekt

Laserbehandling med Gigalaser på stive, smertefulde led kan have en rigtig god effekt. For at vise effekten er her en video med Laila, som gennem mange år har oplevet strukturændring af fingrene – muligvis en form for gigt – hvilket har skabt stive, smertefulde led.

Efter ganske få laserbehandlinger med Gigalaser har det ændret sig. Fingrene har stadig ændret struktur, men nu er de ikke mere stive og smertefulde.

Effekten af laserbehandlingen er fulgt op 1 ½ år efter og i Lailas tilfælde med rigtig god holdbarhed.

Gigalaser og overbelastning

Gigalaseren har effekt på en række tilstanden som tilfælles er kendetegnet ved inflammation. Det vil sige irriteret væv med symtomer som smerte, rødmen, hævelse og varme. Inflammation er nøgleordet bag disse tilstande: Hælspore, karpaltunnelsyndrom, lændesmerter, myoser, piriformissyndrom, senebetændelse, seneskedebetændelse, slimsækinflammation, springerknæ, tennisalbue/golfarm.

Gigalaser og akutte skader

Gigalaser skaber et energiboost i de beskadigede celler og accelerer reperationsprocesserene. Derfor har Gigalaser en god effekt på akutte skader som fibersprængning, forstuvning og knogleheling. Andre mindre almindelige skader, hvor Gigalaser kan finde anvendelse er ved brandsår. Til de mere almindelige blå mærker og mindre sårsår gavner terapeutisk laserlys ligeledes ved at stimulerer energiproduktionen i cellerne.

Gigalaser og arvæv

Arvæv er kroppens naturlige reaktion på at kroppen er gået i stykker. En flot mekanisme til at holde os i live. Arvævet har dog normalt en sejere stuktur end det væv, som gik i stykker. Derfor mister kroppen en del af sin elastisitet i det område. Arvævet som bliver behandlet med terapeutisk laserlys opnår ofte en en mere elastisk konsistens. Det er eksempelvis relevant, hvor et knæ har været udsat for flere knæoperationer, og hvor selve operationen i sig selv har skabt arvæv. Resultatet af det terapeutiske laserlys er typisk mere elastik arvæv, en mere fri og øget bevægelse i knæet, samt mindre smerter.

Gigalaser – bakterier og virus

Akne er en relativ fredelig hudbakterie, som dog hos nogle skaber kosmetisk uønskede ændringer i i ansigtshuden. Med Gigalaser er strategien at bruge blåt LED lys til at skabe en bakteriehæmmende effekt i de yderste hudlag. Samtidig bruges det terapeutiske laserlys til at trænge dybere ned i vævet og skabe en øget energimængde i cellerne.

Bihulebetændelse er en bakterieinfektion i bihulerne. I denne situation bruges samme strategi som med Akne behandling. Det vil sige hæmme bakterievæksten med blåt LED lys og stimulerer cellernes energiniveau med det terapeutiske laserlys.

Helvedesild er et virusangreb, som sætter sig i nervetrådene af huden. Typisk vil det skabe et område, hvor huden er ildrød og meget smertefuld. Området der angribes er normalt kun den ene side af kroppen og området er klart afgrænset svarende til de område hudnerven har kontakt til. Med GIGAlaserne er strategien at give terapeutisk laserlys på det ramte område. I denne sammenhæng vil det blå LED lys ikke have nogen effekt, da det er en virus og ikke en bakterie der skaber problemerne.

Forkølelsessår – kaldet herpes – er en virus, som rammer nerven ned til læberne. Den har som alt andet biologisk liv en mission med at være med hele vejen gennem evolutionens kringlede spil. Det betyder, at når kroppen har det godt, så går viruset i dvale.  Omvendt når kroppen er stresset vil viruset komme i udbrud. Som metafor kan bruges rotterne ombord på et skib. Så længe skibet ligger godt på vandet gemmer rotterne sig i bunden af skibet, men når skibet er ved at synke søger rotterne overbord i håb om at finde et nyt og mere sødygtigt skib. I forhold til terapeutisk laserlys, så er strategien at få cellerens energiniveau til at øges i form af en højere ATP koncentration. Det opfatter viruset som en rask krop, og dermed går viruset hurtigere i dvale. Behandlingsmæssigt gives laserlyset i det øjeblik der er tegn på et udbrud af forkølelsessår og normalt vil der gå længere tid inden næste udbrud.

Laserprober i en Gigalaser

Det terapeutiske laserlys i en GIGA laser er opbygget af 36 laserdioder sat ved siden af hinanden. Det gør, at de kan dække et stort område af kroppen, og at der kan komme tilstrækkelig lys ind i cellerne. Lyset fra laserdioderne er så kraftig og velordnet, at det når 5 til 6 cm ind i kroppen. GIGA laseren indeholder også røde LED pærer, som øger blodcirkulationen, samt blå LED pærer, der hæmmer bakterievækst. På Fyn er der på nuværende tidspunkt kun én anden GIGA laser. På Sydfyn er Gymnastikhuset det eneste sted som har en GIGAlaser.

Gigalaser – specifikationer

Laserlys i flere kategorier

Laserlyset i en Gigalaser tilhøre klasse 3.B