Palpation.dk

Lær enkel og effektiv behandling med en velfungerende krop som målet

Online kurset

Indholdsfortegnelse

online kursus

Principper

Manipulation af muskler

Smerte, muskeltonus og muskellængde

DOG teknik - Manipulation af brystryggen

Den smertekompenserende bevægelse

Terapeutisk brug af balancereaktioner

Fod

01.a Fod - Fodens stigbøjle

01.b Fod - Fodens stigbøjle

02. Fod - Manipulation af midtfodens led

03. Fod - Fodryggens lokale muskler

04.a Fod - De små muskler, anatomi

04.b Fod - De små muskler, greb

05. Fod - Manipulation af tæernes grundled

06. Fod - Planta fascie, anatomi

06. Fod - Planta fascie, proximalt

06. Fod - Planta fascie, midt

06. Fod - Planta fascie, distalt

 

Underben

07.a Ankel - Den forstuvede ankel, anatomi

07.b Ankel - Den forstuvede ankel, greb

08. Underben - Hud

09. Underben - Forreste muskelgruppe

10.a Underben - Triceps surae, anatomi

10.b Underben - Triceps surae,

10.c Underben - Triceps surae,

10.d Underben - Triceps surae,

10.e Underben - Triceps surae,

10.f Underben - Triceps surae,

11. Underben - Behandlingsflow

Knæ

 

12.a Knæ – popliteus, knæoplåseren

12.b Knæ – tilhæftning af muskler ved pes anserinus

12.c Knæ – brug af refleks som manuelt værktøj

13.a Knæ – knæstabilitet, storetåens betydning

13.b Knæ – knæstabilitet, hoftens betydning

13.c Knæ – knæstabiltetet kraftretning

Hofte

14.a Hofte – baldemuskler, anatomi

14.b Hofte – baldemuskler, behandlingsprincip

14.c Hofte – glut med, isometrisk  træning

14.d Hofte – baldemuskler, glut med muskeltest

14.e Hofte – baldemuskler, glut min og med

14.g Hofte – baldemuskler, glut max

14.f Hofte – baldemuskler, tractus iliotibialis

15. Hofte – de dybe baldemuskler, små hofterotatore

16. Hofte – den dybe hoftebøjer, iliopsoas

17.a Hofte – lårets forreste muskler, vastus med og lat

17.b Hofte – lårets forreste muskler, rectus og intermedialus

18. Hofte – indadførende muskler

19. Hofte – lårets bagerste muskler, hasemusklerne

Arm - del 1.

20. Præsentation af Therese

21. Hånd – den ideale skulderstilling

22. Hånd – de små muskler i hånden

23.a Hånd – trykretning på tommelfinger

23.b Hånd – tape af tommelfingerens grundled

24. Armens muskelkæder – SFAL, DFAL, SBAL, DBAL

25. SFAL – armens forreste overfladiske muskelkæde

26.a SFAL – pect major, anatomi og greb, rygliggendes

26.b SFAL – pect major, specifik træning, rygliggende

26.c SFAL – pect major, specifik træning, stående

27. SFAL – latissimus dorsi

28. SFAL – underarmens fleksorer, stående

29. DFAL – armens forreste dybe muskelkæde

30.a DFAL – pectoralis minor, stående

30.b DBAL – pectoralis minor, sideliggende

31.a DFAL – biceps, liggende

31.b DFAL  – biceps, stående

31.c DFAL – simpelt greb

Arm - del 2.

32. SBAL – armens bagerste overfladiske muskelkæde

33.a SBAL – trapetzius

33.b SBAL- trapetzius

33.c SBAL – trapetzius, rygliggende

34. SBAL – deltoideus

35. SBAL – inderarmens extensor muskler

36. DBAL – armens bagerste dybe muskellæde

37.a DBAL – levator scapulae, stående

37.b DBAL – levator scapulae, liggende

38. DBAL – supraspinatus

39.a DBAL – infraspinatus, fremliggende

39.b DBAL – infraspinatus, sideliggende

40. DBAL – subscapularis

41. DBAL -teres major

42. DBAL – teres minor

43.a DBAL – triceps

43.b DBAL – triceps

43.c DBAL – triceps

44. Massage – i smertefri position

45. Skulderøvelse – bevægekvalitet

Mave & Ribben

46. Præsentation af Christina

47.a Mave - anatomi

47.b Mave - holdningsanalyse

47.c Mave - spiral line, anatomi

48.a Mave - pyremidalis

48.b Mave - abdominus transversus

48.c Mave - diaphrama

49.a Ribben - brystkassens muskler

49.b Ribben - rygliggende

49.c Ribben - lokalisering

Halsen & Hoved

50. Halsen - anatomi og muskelkæder

51.a Halsen - SCM, anatomi

51.b Halsen - SCM, rygliggende

52. Halsen - platysma

53. Halsen - anatomi, dybe muskler

54. Halsen - forreste dybe muskler

55. Halsen - scalenerne

56. Hoved - anatomi

57. Hoved - kæbe, masseter

58. Hoved - kæbe, thyroid

59. Hoved - kæbe, refleksgreb

Nakke & Ryg

60. Nakken - anatomi

61. Nakken - de dybe nakkemuskler

62. Nakken - splenius

63. Nakken - øjenbevægelser

64. Ryggen - de langerygmuskler, anatomi

65.b Ryggen - de lange rygmuskler, håndkantslag

66. Ryggen - huden

67. Ryggen - korsbenet

68.a Ryggen - halebenet

68.b Ryggen - halebenet, sideliggende

68.c Ryggen - halebenet, sideliggende

Sådan fungerer medlemskab af online kursus

Pris 1.200 kr. for 1 års medlemskab af hele online kurset
Deltager du på en kursusdag får du 1 års gratis adgang til online kurset

Medlemskab omfatter adgang til nye videoer, som lægges på online kurset i forhold til det valgte medlemskab

Du får besked via nyhedsmail

Videoer placeret i medlemskab er rettighedsbeskyttet, og du må derfor ikke dele dem digitalt

Har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Christian

Mobil 2834 1409 – christian@palpation.dk

Om fysioterapeut

Christian van Deurs

Christian har mange års erfaring med behandling og træning. En erfaring opbygget på klinisk iagttagelser og ræsonnering, kombineret med tilegnelse af en række manuelle behandlingskoncepter. Han står bag onlinekurset på palpation.dk, hvor der ligger mere end 75 instruktionsvideoer.
I sin praksis har Christian udviklet nye teknikker inspireret af en række koncepter som Strain-CounterStrain, Clinical Kinesiology, Muscle Energy Technique (MET), Osteopatisk manipulationer og Primal Reflex Release Technique (PRRT).

Palpation.dk har fået navn efter fagbegrebet “palpation”, som er fagbegrebet for “medicinsk undersøgende berøring med hænder”.

Det at mestre denne håndværksmæssige færdighed er en forudsætning i behandling, hvor du bruger dine hænder.

Med Palpation.dk får du tilført nye færdigheder og nye principper indenfor rammerne af manuel behandling.

I onlinekurset vil du med video få gennemgået de manuelle teknikker til hver enkelt muskel i kroppens bevægeapparat.

På kursusdage vil du få undervisning og træne teknikkerne i praksis.

Christian van Deurs, fysioterapeut

Lær innovative manuelle teknikker

Få større effekt med din behandling